Τεχνικός στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα Ορεστιάδα-Διδυμότειχο

Τεχνικός στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα Ορεστιάδα-Διδυμότειχο

Χρειάζεστε τεχνικό υπολογιστών άμεσα στο χώρο σας για να διαγνώσει και να κάνει επισκευή του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ; Θέλετε να έχετε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για το pc σας ανα πάσα στιγμή, να βρίσκεστε δίπλα σας και να σας παρέχει τεχνική υποστήριξη με τους H/Y όποτε τη χρειάζεστε ;

Ο τεχνικός υπολογιστών της γειτονιάς σας

Η επιχείρηση DartHost κατανόησε τις ανάγκες του ιδιώτη, που χρειάζεται τεχνικό υπολογιστών στο χώρο του και έτσι παρέχει τεχνική υποστήριξη υπολογιστών στα σπίτια και σε ιδιώτες, με χαμηλότερη χρέωση από τις εταιρίες. Ο τεχνικός υπολογιστών της επιχείρησης DartHost βρίσκεται κοντά σας για να σας παρέχει computer service στο χώρο σας.

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται στις παρακάτω περιοχές

ΟρεστιάδαΔιδυμότειχο (Δίκαια,Δίλοφος,Κριός,Πάλλη,Άρζος,Καναδάς,Ελαία,Θεραπειό,Κόμαρα,Μαράσια,Μηλιά,Ορμένιο,Πεντάλοφος,Πετρωτά,Πλάτη,Πτελέα,Σπήλαιο,Λεπτή,Νέος Πύργος,Παλαιά Σαγήνη,Σάκκος,Αμπελάκια,Βάλτος,Θούριο,Μεγάλη Δοξιπάρα,Νέο Χειμώνιο,Νεοχώρι,Παταγή,Χανδράς,Νέα Βύσσα,Καβύλη,Καστανιές,Ρίζια,Στέρνα)

Υπηρεσίες υπολογιστών που παρέχουμε στο χώρο σας

  • Εγκατάσταση ADSL σύνδεσης
  • Αφαίρεση ιών και spyware
  • Μαθήματα Υπολογιστών
  • Εγκατάσταση Windows
  • Δημιουργία δικτύου Η/Υ
  • Αναβάθμιση Υπολογιστή

Κόστος Εργασίας Τεχνικού χωρίς ΦΠΑ

Η χρέωση του τεχνικού στο χώρο σας γίνεται με την ώρα εργασίας. ( Η κλήση του τεχνικού κοστίζει 8€,και μετά κάθε ώρα είναι +14€ ) για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη χρέωση τεχνικού στο χώρο σας.

Σε κάθε επίσκεψη εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσίας η οποία μπορεί να περαστεί στα ετήσια έξοδα του ιδιώτη για την εφορία και εκπίπτει απο την φορολογια σας.

Τηλεφωνική Υποστήριξη : +30 6971560941 Τρίτη – Παρασκευή 18:30 μ.μ.- 22:00 μ.μ.

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: