Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων
Εισαγωγή
H Επιχείρηση με επωνυμία “Ζενιάκιν Ντένις”, με Α.Φ.Μ 142480580 είναι ο ιδιοκτήτης της παρούσας ιστοσελίδας και στο εξής θα αναφέρεται ως “η Επιχείρηση” ή “DartHost”. Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων της DartHost θα αναφέρονται ως “ο Πελάτης”, ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών από την Επιχείρηση μας. Η συγκεκριμένη δήλωση εχεμύθειας αφορά στους πελάτες που εξυπηρετεί η Επιχείρηση αλλά και στους απλούς επισκέπτες των ιστοχώρων της.

Η Επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες ίντερνετ, διαφημιστικές, φωτογραφίσεις και βίντεο, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting), Domain, προωθητικές ενέργειες, SEO (Search Optimized Engine) και τεχνικής υποστήριξης για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών της.

Η Πολιτική Ασφάλειας του “DartHost”έχει ως γνώμονα:
τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα,
τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).
Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου https://DartHost.eu, με την επιφύλαξη των διατάξεων:
του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 “περί προστασίας προσωπικών δεδομένων” ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 “περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000)
και του ευρωπαϊκού δικαίου: οδηγίες 95/46/ΕΚ – 97/66/ΕΚ και Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ: ΕΕ 2016/679)
συμφωνούν και αποδέχονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση

Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούμε, πουλάμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Ο Πελάτης θα πρέπει να φορτώνει και να αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπού του αρχεία κατά την χρήση της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων και e mails σε servers που ανήκουν στην www.namecheap.com . Η Επιχείρηση “DartHost” είναι μεταπωλητής Web Hosting.

Τα αρχεία και τα emails τα οποία πιθανόν να εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων, διακινούνται και αποθηκεύονται προσωρινά στους servers της www.namecheap.com.

Η Επιχείρηση συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών που δηλώνονται τα οποία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για λόγους ασφαλείας και για την αποτελεσματική διενέργεια και η λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης. Δηλαδή για να γίνει ενεργοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών ( φιλοξενία ιστοσελίδων κτλ) και για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη για να του παρέχεται σωστή και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και να είναι πλήρως ενημερωμένος για οτιδήποτε τον αφορά.

Η IP διεύθυνση της σύνδεσης του στον ισότοπο, ο χρόνος και τα στοιχεία για τα οποία έχει συναινέσει ο Πελάτης, συλλέγονται ώστε να αποδεικνύεται η συναίνεσή του για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την www.namecheap.com.

Στην περίπτωση που ο χρήστης προχωρήσει σε εγγραφή ώστε να έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, η Επιχείρηση, έχοντας λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση του χρήστη, συλλέγει και αποθηκεύει τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και για την εξασφάλιση εύκολης επικοινωνίας.

Πληροφορίες για τα δεδομένα που συλλέγουμε.
Δεδομένα που συλλέγουμε
Τα στοιχεία που ζητάμε είναι:
Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση email
Διεύθυνση κατοικίας ή έδρας οργανισμού
Τηλέφωνο
Επωνυμία οργανισμού (αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)
ΑΦΜ, ΔΟΥ και επαγγελματική δραστηριότητα (αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)

Τα στοιχεία αυτα κρατούνται για όσο διάστημα διαρκεί η παροχή των υπηρεσιών μας και μετά το τέλος της συνεργασίας γίνεται πλήρη διαγραφή όλων των στοιχείων.

Χρόνος τήρησης Δεδομένων
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, φυλάσσονται και κρατούνται με ασφάλεια για την χρονική περίοδο κατά την οποία ο Πελάτης παραμένει εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες του DartHost και διαγράφονται μετά την λήξη της συναλλακτικής σχέσης, ανεξαρτήτως λόγου, με την DartHost ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση DartHost δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων στοιχείων των πελατών της.

Επιστροφή χρήματων 

Η Darthost δεν πραγματοποιεί επιστροφή χρημάτων για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους ακόλουθους τρόπους πληρωμής της παραγγελίας σας
Με πιστωτική κάρτα
Δεχόμαστε πληρωμές μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, American Express.
Με τραπεζική κατάθεση
Μπορείτε να προβείτε σε κατάθεση (ή ηλεκτρονική πληρωμή) σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
Πειραιώς
IBAN GR98 0171 1850 0061 8514 7445 441

 

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Darthost.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από τον χρήστη στο www.DartHost.eu, μπορεί να ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο κ.α., τα οποία χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές ή για την επικοινωνία με στελέχη της DartHost. Προσωπικά στοιχεία μπορεί, επίσης, να ζητηθούν και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της www.DartHost.eu ή και όταν οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες σελίδες της www.DartHost.eu. Η www.DartHost.eu ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Είναι επίσης απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το www.DartHost.eu στους χρήστες του,
ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, εφόσον το επιθυμούν
επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της www.DartHost.eu,
ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών,
εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.
Κατ’ εξαίρεση η www.DartHost.eu δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
Εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η www.DartHost.eu και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από την www.DartHost.eu προς τους χρήστες – πελάτες της.
Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

Υπερσύνδεσμοι (Links) από και προς άλλες ιστοσελίδες
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (Links) για άλλους ιστοτόπους, τους οποίους δεν διαχειριζόμαστε ή ελέγχουμε, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας για την ενημέρωσή σας και τη διευκόλυνση της περιήγησης.
Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων ή για οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Πριν χρησιμοποιήσετε τους ισοτόπους αυτούς, μπορείτε να αναζητήσετε τους ξεχωριστούς όρους χρήσης, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου της κάθε επιμέρους ιστοσελίδας.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μέσω της ιστοσελίδας της DartHost έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, Instagram, Pimterest, Linkendin, Youtube κ.λπ.
Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς δεν ελέγχουμε τις υπηρεσίες αυτές των κοινωνικών δικτύων ή τα προφίλ σας σε αυτά.
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές. Τα ζητήματα αυτά άπτονται του δικού σας ελέγχου καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν κάνετε χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που προτείνεται από την ιστοσελίδα μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους.

Η Επιχείρηση «Ζενιάκιν Ντένις – DartHost» (ΑΦΜ 142480580, Δ.Ο.Υ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ), που εδρεύει στις Ορεστιάδα επί των Αναγεννήσεως αριθ. 78 (στη συνέχεια «DartHost.eu») σας ευχαριστεί που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.

Πολιτική cookies στο DartHost.eu
Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται το site του DartHost, οι σελίδες που βλέπει σε συνδυασμό με τα cookies που εμπεριέχονται σε αυτές, κατεβαίνουν στην συσκευή του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) τα οποία περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, μέσω των οποίων ο server της www.namecheap.com είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον υπολογιστή του χρήστη. Τα Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) είναι τα cookies τα οποία αποθηκεύουν αποκλειστικά τις περιοχές του site που ο συγκεκριμένος υπολογιστής έχει προβάλει (επισκεφθεί) και για πόσο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνουν session & persistent cookies:

Cookies επίσκεψης (session cookies), δηλαδή προσωρινά cookies τα οποία αποθηκεύονται στο αρχείο των cookies του browser της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια που το επισκέπτεστε και σβήνονται μόλις σταματήσετε να χρησιμοποιείτε (κλείσετε) τον browser. Αυτά ισχύουν για τους απλούς χρήστες (επισκέπτες) (καλάθι αγορών επισκέπτη) και για συνδεδεμένους πελάτες (για διατήρηση της σύνδεσης τους) έως τον τερματισμό του cookie (έως τη διαγραφή του από τον browser για τους επισκέπτες και δύο ώρες για συνδεδεμένους χρήστες).
Μόνιμα cookies (persistent cookies), τα οποία διατηρούνται στο αρχείο των cookies του browser της συσκευής σας ακόμα και μετά τον τερματισμό του προγράμματος πλοήγησης, σε κάποιες περιπτώσεις για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie) έως το σβήσιμο του cookie από τη συσκευή του χρήστη. Η χρήση των μόνιμων cookies γίνεται για να απομνημονεύουμε το όνομα χρήστη ή τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς την παραμετροποίηση του ισοτόπου μας.
Ο χρήστης μπορεί, όποτε επιθυμεί, να διαμορφώσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ενημερώνεται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να καταργεί την εγκατάσταση των cookies. Εάν ο χρήστης έχει διαμορφώσει τον περιηγητή του (browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari κτλ) να μην αποδέχεται (απορρίπτει) τα cookies, έχει την δυνατότητα να επισκεφτεί (περιηγηθεί) το site της DartHost ανώνυμα, ενώ στην περίπτωση που εγγραφεί σε κάποια από τις υπηρεσίες της, η αποδοχή τους είναι υποχρεωτική.