Δημιουργία Ιστοσελίδων με βάση το πρότυπο WCAG 2.0

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών).

Η Darthost Web Studio , σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας πληρώντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η σελίδα σας να θεωρείται WCAG 2.0 compliant.

Ενδεικτικά λαμβάνουμε υπόψη και κατασκευάζουμε τις ιστοσελίδες σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Η ιστοσελίδα:

  • είναι text-oriented
  • δεν έχει βίντεο ή ήχο
  • έχει δομή ιεραρχημένη
  • έχει απλουστευμένη διάταξη
  • παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό
  • έχει ευανάγνωστο περιεχόμενο
  • έχει περιεχόμενο προβλέψιμο

Η Darthost Web Studio σας παρέχει WCAG 2.0 ιστοσελίδες στις πλέον συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αποκτήστε τώρα και εσείς μια προσβάσιμη ιστοσελίδα.